Quy định về đấu giá biển số xe ô tô cập nhật mới nhất năm 2023

Hyundai Quảng Ninh – Ngọc Thanh – 0936.276.519 xin gửi quý khách hàng nội dung về các Quy định về đấu giá biển số xe ô tô cập nhật mới nhất chi tiết qua bài viết sau đây :

Bắt đầu từ ngày 01/7/2023, sẽ áp dụng thí điểm đấu giá biển số xe ô tô theo Nghị quyết 73/2022/QH15. Dưới đây là những quy định về  đấu giá biển số xe ô tô cập nhật mới nhất năm 2023 mà Hyundai Quảng Ninh – Ngọc Thanh – 0936.276.519 gửi quý khách hàng tham khảo như sau:

1. Các loại biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 73/2022/QH15, loại biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen. Tuy nhiên, có một số trường hợp không đưa ra đấu giá biển số xe ô tô, bao gồm:

– Xe của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế.

– Xe của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài.

– Xe của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Cách thức lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá

Quá trình lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá sẽ được thực hiện như sau:

– Công khai danh sách biển số xe: Bộ Công an và tổ chức đấu giá tài sản sẽ có trách nhiệm công khai danh sách các biển số xe thuộc trường hợp được đưa ra đấu giá chưa đăng ký và dự kiến cấp mới trên các cổng thông tin điện tử sau:

+ Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

+ Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

+ Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông.

+ Trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Thông qua việc công khai danh sách này, những người có quyền tham gia đấu giá sẽ biết được các biển số xe ô tô có thể được đấu giá.

– Lựa chọn biển số xe: Tổ chức và cá nhân được phép lựa chọn biển số xe ô tô từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá. Tuy nhiên, không phải tất cả các biển số xe đều có thể được lựa chọn để đấu giá. Các biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe theo quy định. Điều này có nghĩa là sau khi mua được biển số xe trong đấu giá, người mua cần tiến hành các thủ tục đăng ký và quản lý xe ô tô theo quy định của cơ quan chức năng.

=> Tóm lại, chỉ những biển số xe ô tô thuộc trường hợp được đưa ra đấu giá và không thuộc các trường hợp loại trừ được công khai thông qua danh sách biển số xe. Bộ Công an cùng tổ chức đấu giá tài sản sẽ chịu trách nhiệm tổ chức quá trình đấu giá, trong đó người mua sẽ được lựa chọn biển số xe ô tô từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sau đó tiến hành đăng ký và quản lý xe ô tô theo quy định.

3. Quyền và nghĩa vụ của người trúng giá biển số xe ô tô

Quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô:

– Được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá: Sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá sẽ được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá.

– Được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có quyền đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá và gắn nó lên xe ô tô thuộc sở hữu của mình. Thủ tục đăng ký này có thể được thực hiện tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở.

– Được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá: Trong trường hợp xe ô tô bị mất hoặc hư hỏng không thể sử dụng được, người trúng đấu giá có quyền giữ lại biển số và sử dụng nó để đăng ký cho xe ô tô khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất hoặc hư hỏng. Đồng thời, người trúng đấu giá cũng có quyền chuyển nhượng, trao đổi hoặc tặng biển số cho người khác.

– Được cấp lại biển số và văn bản xác nhận: Trong trường hợp biển số xe ô tô trúng đấu giá bị mất, mờ, hỏng, người trúng đấu giá có quyền yêu cầu cấp lại biển số và văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá.

– Quyền chuyển nhượng, trao đổi, tặng biển số xe ô tô: Người trúng đấu giá không được chuyển nhượng, trao đổi hoặc tặng biển số xe ô tô trúng đấu giá cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô:

– Nộp đủ số tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Tuy nhiên, số tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký và cấp biển số xe ô tô.

– Thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô: Người trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thời hạn này có thể được kéo dài nhưng không quá 6 tháng.

Nếu sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá, biển số xe ô tô trúng đấu giá sẽ được chuyển vào hệ thống đăng ký và quản lý xe. Người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

=> Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô được quy định rõ ràng để đảm bảo sự công bằng và trật tự trong quá trình đấu giá và sử dụng biển số. Người trúng đấu giá có quyền nhận văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, đăng ký và sử dụng biển số trên xe ô tô của mình. Họ cũng được bảo vệ quyền sở hữu và có khả năng chuyển nhượng, trao đổi, tặng hoặc giữ lại biển số trong một số trường hợp đặc biệt. Đồng thời, người trúng đấu giá cũng có quyền được cấp lại biển số và văn bản xác nhận khi biển số bị mất, hư hỏng hoặc không đủ để sử dụng. Tuy nhiên, người trúng đấu giá cũng phải chấp hành nghĩa vụ bao gồm nộp đủ số tiền trúng đấu giá và thực hiện đúng thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trong thời hạn quy định. Nếu không tuân thủ, biển số xe ô tô trúng đấu giá có thể bị chuyển vào hệ thống đăng ký và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền đã nộp. Như vậy, việc quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô giúp đảm bảo sự minh bạch, trung thực và đúng quy trình trong quá trình đấu giá và sử dụng biển số, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

4. Quy định khác liên quan đến đấu giá biển số xe ô tô

Dưới đây là chi tiết về những nội dung liên quan đến đấu giá biển số xe ô tô:

– Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện dưới hình thức đấu giá trực tuyến, nghĩa là người tham gia đấu giá có thể trực tiếp tham gia thông qua hệ thống trực tuyến.

+ Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên, nghĩa là người tham gia có thể đưa ra giá trả cao hơn giá hiện tại đến khi không có ai muốn trả giá cao hơn.

– Giá khởi điểm và tiền đặt trước:

+ Giá khởi điểm của mỗi biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Đây là mức giá tối thiểu để bắt đầu quá trình đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá phải đặt trước một số tiền bằng giá khởi điểm của biển số xe ô tô để có thể tham gia vào quá trình đấu giá. Số tiền đặt trước này có thể thay đổi theo quy định.

– Bước giá

Bước giá là mức tăng giá tối thiểu mà người tham gia đấu giá phải đưa ra khi trả giá lên. Trong trường hợp đấu giá biển số xe ô tô, bước giá được quy định là 5 triệu đồng. Tức là người tham gia chỉ có thể trả giá lên theo các mức bước giá là 5 triệu đồng.

– Số tiền thu được và quản lý

Số tiền thu được từ quá trình đấu giá biển số xe ô tô sẽ được tính sau khi trừ đi các khoản chi phí tổ chức đấu giá. Số tiền thu được này sẽ được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định. Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô. Việc quản lý này có thể bao gồm phân bổ số tiền cho các mục đích như đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, cải thiện dịch vụ công, hoặc các mục tiêu phát triển khác

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline 0936.276.519 hoặc địa chỉ email: ngocthanh.hyundaiqn@gmail.com để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn !

Trả lời

Zalo: 0936.276.519 Nhắn tin qua Facebook Truy cập Fanpage
Hotline: 0936.276.519